Veelgestelde vragen (FAQ)

Werken de balkenzoekers van Zircon ook op gepleisterde muren met regelwerk?

Standaard Zircon StudSensor™ balkenzoekers met alleen balkenscan- en/of DeepScan™-modus worden niet aanbevolen voor gepleisterde muren met regelwerk.

De MultiScanner™-modellen met de metaalscanmodus (of een speciale metaalzoeker) zijn geschikt om een patroon van spijkers of schroefkoppen te vinden waarmee de latten aan de steunbalken zijn bevestigd. Bij het scannen naar metaal moeten de spijkers of schroeven in één kolom te vinden zijn.

Opmerking: als er bij de aanleg metaalgaas is gebruikt, kan het zelfs in de metaalscanmodus (of met de metaalzoeker) niet mogelijk zijn de steunbalk door het materiaal heen te detecteren.

Klik voor meer informatie hier voor meer informatie.

Welke soort batterijen worden in de balkenzoekers van Zircon gebruikt?

De meeste Zircon StudSensor™ en MultiScanner™ balkenzoekers werken met één alkaline 9V-batterij (met een verlengde gebruiksduur). Lees de instructies voor het model dat u gebruikt.

Opmerking: de MultiScanner™ x85 werkt met drie AAA-batterijen (LR03).

Wat houdt de productgarantie van Zircon in?

Zircon Corporation (‘Zircon’) garandeert voor een periode van twee jaar na de datum van aankoop dat producten vrij van productie- en materiaalfouten zijn.

Meer informatie vindt u op https://nl.zircon.com/warranty/; u kunt ook bellen met +1-408-963-4550 (maandag – vrijdag 8:00 – 17:00 uur PST, uitgezonderd feestdagen).

*OPMERKING: VOOR EEN GOEDE WERKING IS EEN NIEUWE 9V ALKALINE BATTERIJ VEREIST.*

Wat zijn de contactgegevens van Zircon?

Zircon Corporation is gevestigd in Silicon Valley, California (VS).

Zircon Corporation
1580 Dell Avenue
Campbell, California 95008, V.S.

Algemeen telefoonnummer: +1-408-963-4550
Technische ondersteuning en algemene informatie: +1-408-963-4550
Fax: +1-408-963-4597

VOOR VERKOOP IN NEDERLAND

Fred de Haas
Tel. +31 611 921 909
Fred.de-Haas@zircon.com

VOOR VERKOOP IN BELGIE

Jan Decuyper
Tel. +32 495 578 843
jan.decuyper@zircon.com

Algemene informatie: info@zircon.com*
Verkoop: sales@zircon.com
Mediaondersteuning: marketing@zircon.com

Zircon Klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur Pacific Standard Time.
Vakantie 2023: 2 JAN, 20 FEB, 29 MAY, 4 JUL, 4 SEP, 23-24 NOV, 22-25 DEC

* Houdt u er rekening mee dat Zircon Corporation geen berichten vanaf info@zircon.com verzendt, maar enkel op dit e-mailadres berichten ontvangt. Berichten van dit e-mailadres zijn niet afkomstig van Zircon Corporation. Het reageren op een bericht of het klikken op links van een dergelijke afzender kan ernstige schade aan u of uw computer / communicatieapparatuur veroorzaken.

Hoe vervang ik de batterij in de balkenzoeker?

Om de batterijen in een Zircon balkenzoeker te vervangen, hoeft u geen schroeven los te draaien. Draai niet aan de schroeven van het apparaat. Hierdoor laten onderdelen binnen in het apparaat los, waardoor het storingen kan gaan vertonen.

Klick hier voor de instructies voor het op de juiste wijze vervangen van batterijen van een specifiek model; u kunt ons ook bellen op nummer 1-800-245-9265, maandag tot en met vrijdag, van 8:00 tot 17:00 uur Pacific Standard Time of een bezoek brengen aan het Ondersteuningscentrum.

Als ik de schroeven aan de achterkant heb losgedraaid, hoe zet ik de StudSensor™ balkenzoeker dan weer in elkaar?

Terwijl de schroef nog loszit, haalt u het batterijdeksel eraf en zet u het apparaat op een vlakke ondergrond. Haal voorzichtig het bovendeksel eraf, zodat u de printplaat erin kunt zien. Controleer of alles goed is uitgelijnd en er recht uitziet.

Controleer of de afstandshouder van de batterij (het plastic onderdeel met twee gaatjes erin) vóór de contactpunten van de batterij is geplaatst. Het kleinste gat is de ‘+’ pool en het grootste gat de ‘-‘ pool van de batterij.

Als alles goed zit, plaatst u het deksel weer terug. De twee lipjes helemaal bovenaan moeten eerst worden ingestoken om de bovenkant helemaal strak op de onderkant te plaatsen. Controleer of alle naden recht zijn voordat u de schroef weer aandraait.

Als u de functionaliteit van het apparaat wilt testen, plaatst u eerst een gloednieuwe 9V alkalinebatterij met een verlengde gebruiksduur. Houd het apparaat in de lucht en houd de aan/uit-knop ingedrukt. Het groene ‘TruCal’- of ‘Ready’-lampje moet gaan branden (geen andere lampjes).

Test het apparaat op de muur.

Als u niet zeker weet of u het apparaat goed in elkaar hebt gezet, kunt u onze productexperts bellen op +1-408-963-4550, maandag tot en met vrijdag, van 8:00 tot 17:00 uur Pacific Standard Time. Wij zijn er om u te helpen.

Kan ik de balkenzoekers van Zircon gebruiken voor de buitenkant van mijn woning, door bekleding en dakbedekking heen?

Nee. Zircon StudSensor™ balkenzoekers en MultiScanner™ wandscanners zijn gemaakt en worden aanbevolen voor gebruik binnenshuis.

Hoe kan ik mijn StudSensor™ of MultiScanner™ balkenzoeker kalibreren?

De balkenzoekers van Zircon zijn gemaakt voor het gemak. Plaats de balkenzoeker plat tegen de wand, houd de aan/uit-knop ingedrukt en wacht 1-2 seconden. Het apparaat wordt automatisch op het wandoppervlak gekalibreerd.

Als er een kalibratiefout optreedt of als u boven een balk bent begonnen, hoort u onderbroken piepjes en ziet u mogelijk lampjes knipperen. Laat de aan/uit-knop los, schuif het apparaat 5-8 cm naar links of naar rechts en begin opnieuw met het kalibratieproces.

Op de verpakking staat dat het apparaat metalen balken vindt, maar in de specificaties wordt gemeld dat het apparaat niet van een metaalscanmodus is voorzien. Wat is waar?

In de balkenscan- en DeepScan™-modus geeft het apparaat met een balkindicatie aan wanneer het houten OF metalen balken detecteert, maar er wordt niet aangegeven of de gevonden balk van hout of metaal is).

De MultiScanner™-modellen met de metaalscanmodus zijn geschikt om te controleren of de balk die in de balkenscan- of DeepScan™-modus is gedetecteerd, van metaal is.

Hoe kan ik het onderscheid maken tussen metalen en houten balken?

Als u wilt weten of de balk die in de balkenscan- of DeepScan™-modus is gedetecteerd, van metaal of hout is, hebt u een MultiScanner™ balkenzoeker met metaalscanmodus nodig (of een speciale metaalscanner). Schuif de modusschakelaar naar de metaalscanmodus en begin opnieuw met scannen. Als u van vloer tot plafond positieve indicaties voor metaal krijgt, is de gedetecteerde balk van metaal. Als de indicaties tussen vloer en plafond zo nu en dan voor metaal zijn, zijn het waarschijnlijk spijkers of schroeven. (In deze modus wordt alleen metaal gedetecteerd.)

Opmerking: apparaten met de metaalscanmodus halen mogelijk niet dezelfde scandiepte of -gevoeligheid als speciale metaalscanners.

Opmerking: de metaalscanmodus van de MultiScanner-gereedschappen van Zircon zijn gemaakt om metaal vlak bij muuroppervlakken te detecteren, zoals spijkerkoppen en balkensteunen. Het apparaat is niet gemaakt om leidingen achter muren of onder vloeren te detecteren. Meer informatie over dergelijke toepassingen vindt u bij de Zircon MetalliScanner™ MT 6 metaalzoeker.

Wat is het verschil tussen WireWarning™-detectie en AC Scan?

WireWarning™-detectie is een functie om de gebruiker bij het scannen naar balken en metaal te attenderen op de aanwezigheid van eventueel onbeschermde stroomdraden. WireWarning™-detectie is altijd ingeschakeld in de balkenscan-, metaalscan- en DeepScan™-modus. (Wanneer stroom wordt gedetecteerd, gaat er een LED-lampje branden of knipperen of verschijnt er een bliksemschichtpictogram op het LCD-scherm.)
AC Scan is een specifieke scanmodus bij bepaalde MultiScanner™-gereedschappen waarmee de locatie van stroomdraden kan worden vastgesteld (met de interactieve kalibratietechniek). Met AC Scan wordt op het scherm aangegeven wanneer het apparaat naar de stroomdraad toe of ervan af beweegt. Via de interface is de stroomgevoeligheid van het apparaat aan te passen. Deze procedure kan meerdere keren worden herhaald.

Let op: detectoren van elektrische velden detecteren wellicht geen stroom voerende AC-kabels als de kabels zich meer dan 5 cm van het gescande oppervlak bevinden, in beton zitten, in een leiding zitten, achter een versterkte multiplex wand of een metalen wandbekleding zitten, of als er vocht aanwezig is in de omgeving of op het gescande oppervlak.

LET OP: GA ER NIET VAN UIT DAT ER GEEN STROOMVOERENDE ELEKTRISCHE KABELS IN DE WAND ZITTEN. VOER GEEN ACTIES UIT DIE GEVAARLIJK KUNNEN ZIJN INDIEN DE WAND EEN STROOMVOERENDE ELEKTRISCHE KABEL BEVAT. SLUIT ALTIJD ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER AF VOORDAT U EEN GAT IN HET OPPERVLAK MAAKT. INDIEN DEZE INSTRUCTIES NIET WORDEN NAGEVOLGD, KAN DIT LEIDEN TOT EEN ELEKTRISCHE SCHOK, BRAND EN/OF ERNSTIG LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN.

Schakel altijd de stroom uit wanneer u in de buurt van elektrische kabels werkt.

Waarom gaat mijn StudSensor™ balkenzoeker knipperen wanneer ik op de aan-/uitknop druk?

Het knipperen duidt er waarschijnlijk op dat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij door een gloednieuwe 9V alkalinebatterij met een verlengde gebruiksduur.

Zircon balkenzoekers hebben voor een goede werking een robuuste, volledig opgeladen 9V alkalinebatterij nodig. Dit is vooral belangrijk als u een apparaat met een verlicht LCD-scherm gebruikt.

Opmerking: de MultiScanner™ x85 werkt met drie AAA-batterijen (LR03).

Ik vermoed dat er stroomdraden lopen in het gebied waar ik aan het scannen ben, maar waarom worden die niet gedetecteerd?

Detectoren van elektrische velden detecteren wellicht geen stroom voerende AC-kabels als de kabels zich meer dan 5 cm van het gescande oppervlak bevinden, in beton zitten, in een leiding zitten, achter een versterkte multiplex wand of een metalen wandbekleding zitten, of als er vocht aanwezig is in de omgeving of op het gescande oppervlak.

Als het apparaat van de metaalscanmodus voorzien is, probeert u dan in deze modus metaal of snoeren te detecteren.

LET OP: GA ER NIET VAN UIT DAT ER GEEN STROOMVOERENDE ELEKTRISCHE KABELS IN DE WAND ZITTEN. VOER GEEN ACTIES UIT DIE GEVAARLIJK KUNNEN ZIJN INDIEN DE WAND EEN STROOMVOERENDE ELEKTRISCHE KABEL BEVAT. SLUIT ALTIJD ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER AF VOORDAT U EEN GAT IN HET OPPERVLAK MAAKT. INDIEN DEZE INSTRUCTIES NIET WORDEN NAGEVOLGD, KAN DIT LEIDEN TOT EEN ELEKTRISCHE SCHOK, BRAND EN/OF ERNSTIG LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN.

Schakel altijd de stroom uit wanneer u in de buurt van elektrische kabels werkt.

Kan ik steunbalken vinden achter een tegelwand?

Geen twee tegelwanden zijn gelijk aan elkaar. Standaard StudSensor™-modellen met alleen balkenscan- en/of DeepScan™-modus worden niet aanbevolen voor het vinden van balken achter tegelwanden.

De MultiScanner™-modellen met de metaalscanmodus kunnen wel geschikt zijn om een patroon van spijkers of schroeven te vinden waarmee de latten of gipsplaten aan de wand achter de tegels zijn bevestigd.

Opmerking: wanden in badkamers en keukens tellen talloze leidingen en leidingwerk. De balkenzoeker vindt deze voorwerpen wellicht als deze binnen het scanbereik vallen. Alvorens te beginnen met boren of spijkeren, moet u de aanwezige balken in kaart brengen.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn balkenzoeker?

Zircon Klantenservice en Technische ondersteuning is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur Pacific Standard Time op telefoonnummer +1-408-963-4550.

Vakantie 2023: 2 JAN, 20 FEB, 29 MAY, 4 JUL, 4 SEP, 23-24 NOV, 22-25 DEC

Op ons ZirconTV YouTube-kanaal vindt u de nieuwste instructievideo’s en ons online interactief ondersteuningscentrum.