GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR

Zircon garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabrikatiefouten voor een duur van 2 jaar startend bij de aankoop ervan. Elk toestel dat voldoet aan de garantievoorwaarden en dat teruggebracht wordt naar de plaats van aankoop, vergezeld van een bewijs van aankoopdatum, zal door de verdeler na beoordeling worden omgeruild. Deze garantie is beperkt tot de elektronica en de originele behuizing. Uitgesloten zijn schade door misbruik, onredelijk gebruik of verwaarlozing. Deze garantie vervangt alle andere garanties, speciaal of opgelegd. Zircon is niet gebonden door om het even welke andere eisen. Iedere toepasselijke garantie op dit product is beperkt tot 2 jaar volgend op de aankoop van het product.

IN GEEN GEVAL ZAL ZIRCON VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR OM HET EVEN WELKE SCHADE, RESULTEREND UIT HET BEZIT, GEBRUIK OF SLECHT FUNCTIONEREN VAN DIT PRODUKT.