Metaal en elektra vinden met interactieve kalibratie

Zowel de scanfunctie voor metaal als elektriciteit is uitgerust met interactieve kalibratie. Dit betekent dat u de gevoeligheid van het apparaat kunt aanpassen wanneer het doel lastiger te lokaliseren is. Als het doel diep in de muur zit, dan is de kans op succes het grootst als het apparaat wordt ingesteld op maximale gevoeligheid. Als het object echter vlak aan het oppervlak ligt, zou u met maximale gevoeligheid een enorm doelgebied te zien krijgen rondom het werkelijke object. Volg de stappen hieronder om het zoekgebied te verkleinen zodat u het gezochte object nauwkeuriger kunt lokaliseren.

Wilt u het apparaat op maximale gevoeligheid zetten bij het zoeken naar metaal of elektra? Houd het dan tijdens het kalibreren in de lucht. Schakel naar metaalscan of AC-modus (afhankelijk van wat u zoekt), houd het apparaat bij de muur vandaan, zet het aan en wacht totdat de kalibratie is voltooid. Plaats de scanner vervolgens tegen de muur en begin met zoeken.

Stap 1

Stap 1

Als u in de buurt komt van een metalen object of een elektriciteitskabel neemt het aantal balken op het beeldscherm toe. En als het apparaat een erg sterk signaal oppikt, hoort u een geluid en het SpotLite®-aanwijssysteem zal dan oplichten. (Fig. 1) Dit betekent niet noodzakelijk dat u recht boven het object zit. Als het apparaat overgevoelig is, kan het object van enkele centimeters afstand worden waargenomen. Markeer het punt waar het signaal voor het eerst het sterkst was (af te lezen aan de grootste hoeveelheid balken op het scherm of via het waarschuwingssysteem van het apparaat), verplaats het apparaat vervolgens verder over de wand in dezelfde richting totdat het geluid stopt of de balken verdwijnen. Verplaats het apparaat nu in de andere richting totdat u een sterk signaal afleest of een waarschuwing hoort, en markeer vervolgens de tweede plek.

Stap 2

Stap 2

Nu heeft u twee markeringen die de randen aanduiden van een ´zone´ rondom uw doelobject. Het metaal of het stroomvoerende object bevindt zich tussen de twee markeringen. Wilt u een preciezere meting? Dat kan door het apparaat opnieuw te kalibreren om zo het gebied te verkleinen.

Stap 3

Stap 3

Plaats het gereedschap op de muur op een van de markeringen en schakel het in. (Fig. 2) Het apparaat is nu dichter bij het metalen object of de elektriciteitskabel gekalibreerd. Scannen gebeurt selectiever en de plaatsbepaling is daardoor nauwkeuriger. Herhaal dezelfde stappen vanaf de eerste scan, beweeg het apparaat over de muur richting het centrum van de ´zone´. Markeer de plek waar het apparaat een waarschuwing geeft, blijf het apparaat verplaatsen en markeer de plek waar het signaal stopt. U heeft nu een tweede, kleiner doelgebied met het metalen object of de elektriciteitskabel in het midden (Fig. 3).

U kunt de stappen hierboven zo vaak herhalen als u wilt om de locatie nog beter te bepalen. Hoe dichter het apparaat wordt gekalibreerd bij een metalen of stroomvoerend object, des te selectiever (nauwkeuriger) is de uitkomst.